retry interval co to jest
Co oznacza skrót retry interval? Definicja interwał ponawiania prób. Słownik co to znaczy.

Czy przydatne?

Co to znaczy Interval Retry

Definicja RETRY INTERVAL: interwał ponawiania prób

Czym jest retry interval znaczenie w Słownik komputerowy R .