afekt co to jest
Leczenie Afekt co to znaczy. Definicja reakcja organizmu – wegetatywna, mięśniowa, doznaniowa –.

Czy przydatne?

Definicja Afekt

Co znaczy AFEKT: rodzaj emocji, chwilowa, pozytywna albo niekorzystna reakcja organizmu – wegetatywna, mięśniowa, doznaniowa – powstająca odpowiadając na zmianę w otoczeniu albo w samym podmiocie. To ledwo dostrzegalne lubienie albo nielubienie, przyjemność albo przykrość i towarzysząca temu tendencja „do” albo „od” czegoś: obrazka, słowa, towaru w sklepie, a nawet własnej myśli. Afektu możemy doświadczać względem każdej rzeczy albo osoby, na jaką zwracamy uwagę, niekoniecznie tej, która go pierwotnie wywołuje. W przeciwieństwie od nastroju, afekt jest rozumiany jako krótkotrwałe doznanie emocjonalne, a poziom pobudzenia mu towarzyszący nie przekracza zwykle progu świadomości. Podmiot może uświadomić sobie zmianę afektywną przez wgląd w własne odczucia i stan cielesny. Jednak normalnie nie dostrzega zmiany stanu pobudzenia, choc ta istotnie wpływa na przebieg wielu mechanizmów poznawczych

Czym jest Afekt znaczenie w Słownik na A .