antycypacja co to jest
Leczenie Antycypacja co to znaczy. Definicja np. zakładanie czegoś, co jeszcze nie istnieje. W.

Czy przydatne?

Definicja Antycypacja

Co znaczy ANTYCYPACJA:   (od ?Xac. anticipare – poprzedzać) znaczy wyprzedzanie, np. zakładanie czegoś, co jeszcze nie istnieje. W filozofii termin dotyczy poglądu jeszcze nie udowodnionego, lecz słusznego i znajdującego potem własne potwierdzenie. W psychologii antycypacja odnosi się do naszej umiejętności przewidywania, co może nastąpić; dzięki czemu możemy się lepiej do tego przygotować, przystosować. Przewidywania te wynikają z naszych doświadczeń bądź wiedzy. Jak zauważają artysty transakcyjnej teorii stresu Richard Lazarus i Susan Folkman, w odróżnieniu do zwierząt mamy umiejętność przewidywania różnych zagrożeń i utrudnień, ta umiejętność jest istotnym elementem planowania i zabezpieczania się przed stresem. Problem w tym, Iż w antycypacjach regularnie przeceniamy zagrożenie, co wywołuje określone emocje. Przewidujemy, Iż egzamin będzie trudniejszy, niż się naprawdę okazuje.Czasem lęk w ten sposób spowodowany służy adaptacji – skłania nas do zaprzestania innych miłych zajęć i rozpoczęcia edukacji. Czasem zaś jest na tyle wysoki, Iż rezygnujemy z działania i nie podchodzimy do egzaminu. Przewidywanie następstw własnych działań umożliwia sprawowanie samokontroli. Odpowiednio z teorią konstruktów osobistych George’a Kelly’ego, człowiek w oparciu o doświadczenie buduje hipotezy na temat życia. Konstrukty osobiste to pewne schematy myślenia o rzeczywistości i jej interpretacji, ich właściwością jest dwubiegunowość. Pozwalają one na antycypację rzeczywistości, dzięki czemu możemy lepiej w niej funkcjonować. Antycypacyjne wyobrażenia natomiast pozwalają na przedstawienie sobie przekształcenia, które faktycznie nie miało miejsca. Np. możemy z łatwością wyobrazić sobie, Iż kosz na śmieci dostaje skrzydeł i odlatuje. Badania szwajcarskiego psychologa Jeana Piageta dowodzą, Iż dzieci do 7. roku życia nie są zdolne do tworzenia takich wyobrażeń, mogą jedynie odtwarzać w wyobraźni coś, co znają z bezpośredniego doświadczenia

Czym jest Antycypacja znaczenie w Słownik na A .