heurystyka co to jest
Leczenie Heurystyka co to znaczy. Definicja wykrywania nowych faktów i związków pomiędzy nimi.

Czy przydatne?

Definicja Heurystyka

Co znaczy HEURYSTYKA: (od greckiego heurisko – znajduję) znaczy zdolność wykrywania nowych faktów i związków pomiędzy nimi. Początkowo termin odnosił się do strategii myślenia, które aczkolwiek nie gwarantowały rozwiązania, to zwiększały szanse na jego znalezienie przez wyznaczanie nowych kierunków twórczego myślenia. Od badań Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego terminu heurystyka używa się na ustalenie nieświadomie użytkowanych, uproszczonych reguł wnioskowania. Aczkolwiek oszczędne poznawczo, regularnie są one błędne i niezgodne z logiką. Kahneman i Tversky opisali kilka takich poznawczych „dróg na skróty”. Na przykład: heurystyka dostępności znaczy wydawanie sądu opierając się na tego, jak łatwo coś nam przychodzi do głowy. Natomiast heurystyka zakotwiczenia to posługiwanie się jakąś, czasem arbitralną, wartością jako punktem wyjścia, do którego dostosowujemy własną ocenę, modyfikując ją, lecz w niewystarczającym stopniu. Heurystyka reprezentatywności bazuje na klasyfikowaniu czegoś opierając się na jego podobieństwa do typowego przypadku. Heurystyka symulacji sprawia, ze zdarzenia, które łatwo sobie wyobrazić, wydają się bardziej prawdopodobne, a ich negatywne konsekwencje oceniamy bardziej negatywnie

Czym jest Heurystyka znaczenie w Słownik na H .