idealizacja co to jest
Leczenie Idealizacja co to znaczy. Definicja wyolbrzymianiu w kimś albo czymś wyłącznie pozytywnych.

Czy przydatne?

Definicja Idealizacja

Co znaczy IDEALIZACJA:   to system obronny opierający na dostrzeganiu i wyolbrzymianiu w kimś albo czymś wyłącznie pozytywnych aspektów i zaprzeczaniu, Iż istnieje ta druga, gorsza albo słabsza strona. Przedmiot, wobec którego mamy ambiwalentne nastawienie, zyskuje dwie reprezentacje w umyśle: w jednej jest przedstawiany jako całkiem niedobry, w drugiej jako doskonale dobry. By było to możliwe, na początku musi dojść do rozszczepienia obiektu na dwie części o przeciwnym znaku.Idealizację można traktować jako zdarzenie rozwojowe: dzieci idealizują rodziców, ponieważ nie umieją jeszcze zintegrować ich obrazu jako obejmującego i dobre, i złe strony. Zakochani początkowo idealizują partnera, póki wspólne z nim życie nie urealni jego osoby. Jeżeli idealizacja i naprzemienna dewaluacja innych ludzi i/albo własnej osoby jest stałym mechanizmem obronnym, użytkowanym poprzez osobę, to mamy do czynienia z narcyzmem

Czym jest Idealizacja znaczenie w Słownik na I .