regulacyjna teoria co to jest
Leczenie Regulacyjna teoria temperamentu jana strelaua co to znaczy. Definicja względnie stałe.

Czy przydatne?

Definicja Regulacyjna teoria temperamentu jana strelaua

Co znaczy REGULACYJNA TEORIA TEMPERAMENTU JANA STRELAUA: odpowiednio z nią temperament obejmuje fundamentalne, względnie stałe cechy osobowości, odnoszące się do formalnych (energetycznych i czasowych) cech zachowania. Aczkolwiek uwarunkowany jest wrodzonymi mechanizmami neurobiochemicznymi, to podlega powolnym zmianom pod wpływem środowiska i doświadczeń osoby. Obejmuje on sześć cech. Cztery z nich dotyczą aspektu energetycznego zachowania. To są:– aktywność, a więc tendencja do podejmowania zachowań dostarczających silnej stymulacji zewnętrznej,– reaktywność emocjonalna, a więc tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje; wyraża się ona w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej,– wrażliwość sensoryczna, a więc umiejętność reagowania na bodźce o niskiej wartości stymulacyjnej,– wytrzymałość, a więc umiejętność do adekwatnego reagowania w przypadkach wymagających długotrwałej aktywności, w uwarunkowaniach silnej stymulacji.Aspektu czasowego dotyczą dwie cechy: pierwsza – żwawość, to tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa aktywności i łatwej zmiany reakcji; druga – perseweratywność, to tendencja do kontynuowania zachowań po zaprzestaniu działania bodźca, który to zachowanie wywołał

Czym jest Regulacyjna teoria znaczenie w Słownik na R .