remincencja co to jest
Leczenie Reminiscencja co to znaczy. Definicja ustalenie wystąpienia w przypominaniu odroczonym.

Czy przydatne?

Definicja Reminiscencja

Co znaczy REMINISCENCJA: to termin wprowadzony w 1913 roku poprzez P.B. Ballarda na ustalenie wystąpienia w przypominaniu odroczonym przedmiotów nieobecnych w odtworzeniu bezpośrednio po zakończeniu edukacji. Takie rozumienie reminiscencji, nazywane zjawiskiem Ballarda, zakłada, Iż o wystąpieniu reminiscencji można mówić nawet wtedy, gdy w odtworzeniu odroczonym przypominamy sobie tyle samo albo nawet mniej przedmiotów niż w odtworzeniu bezpośrednim, o ile w odtwarzaniu odroczonym pojawiły się jakieś nowe przedmioty w relacji do przypominania bezpośredniego. Inne rozumienie reminiscencji (zdarzenie Warda-Hovlanda) zakłada przypominanie sobie generalnie większej liczby informacji niż w bezpośrednim odtworzeniu. Polski uczony Edward Abramowski już w 1911 roku przedstawił wyniki eksperymentów świadczących o lepszym odtwarzaniu w odroczeniu. Mianem reminiscencji ustala się także przypominanie sobie w podeszłym wieku większej liczby zdarzeń z określonego okresu życia (11-35 rok życia) niż wskazywałaby na to krzywa zapominania

Czym jest Reminiscencja znaczenie w Słownik na R .