uzasadnienia nadmiernego co to jest
Leczenie Sukces nadmiernego uzasadnienia co to znaczy. Definicja zewnętrznymi i niedoceniania roli.

Czy przydatne?

Definicja Sukces nadmiernego uzasadnienia

Co znaczy SUKCES NADMIERNEGO UZASADNIENIA: tendencja do wyjaśniania własnego zachowania powodami zewnętrznymi i niedoceniania roli przyczyn wewnętrznych. Zdarzenie to występuje, gdy czynność początkowo motywowana wewnętrznie (realizowana z racji na fakt, Iż jest interesująca i sprawia przyjemność), rozpoczyna być nagradzana, a więc motywowana zewnętrznie. Jeżeli po pewnym czasie zachowanie przestanie być nagradzane, to... przestanie występować. W takiej sytuacji zewnętrzne powody naszego działania niejako przesłaniają nam powody wewnętrzne, czego efektem jest strata motywacji wewnętrznej. Innymi słowy, jeżeli uzasadnienie wykonywania zachowania znaleźć można w okolicznościach mu towarzyszących (nagroda), to ono jest przypisywane tym okolicznościom, a nie postawie (motywacja wewnętrzna). W najwyższym stopniu znanym badaniem nad efektem nadmiernego uzasadnienia jest klasyczny eksperyment Leppera, Greene’a i Nisbetta (1973)

Czym jest Sukces nadmiernego znaczenie w Słownik na S .