egoizm co to jest
Co to jest egoizm? Definicja egoizm samolubstwo; przesadna miłość swoja, sobkostwo. egotysta.

Czy przydatne?

Definicja egoizm

Definicja z ang. selfishness, z niem. Selbstsucht.

Co znaczy EGOIZM: egoizm samolubstwo; przesadna miłość swoja, sobkostwo. egotysta. egoista samolub; człowiek nieużyty, nieuczynny. egotyzm nadmierne zajmowanie siebie i innych swoją osobą. Etym. - zobacz ego

Czym jest egoizm znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy East End:
Porównanie East End z angielskiego:, dosł. 'wschodni kraniec (miasta)'; uboższe dzielnice Londynu, położone na wsch. stronie miasta; por. West End egoizm co znaczy.
Krzyżówka Ewenement:
Dlaczego zjawisko, osobliwy wypadek, sensacja. ewentualnie w przypadku czego; albo, lub, bądź, czy także. ewentualność sposobność (nastąpienie jakiegoś wypadku, zdarzenia). ewentualny mogący się zdarzyć egoizm krzyżówka.
Co to jest Enkomion:
Jak lepiej pochwalny, mowa pochwalna, panegiryk; por. elogium. Etym. - - gr. 'pochwalna pieśń chóralna (ku czci gospodarza uczty, zwycięzcy i tym podobne); jw.';zobacz en-; -kōmion od komos 'biesiada egoizm co to jest.
Słownik Eling:
Kiedy eling urządzenie linowe w porcie wykorzystywane do wyciągania a. podnoszenia statków. Etym. - hol. helling 'jw.; stocznia egoizm słownik.
Czym jest ECHIN:
Od czego zależy złożeniach: kolec; kolczasty; zool. jeżowiec. echinopsis bot. kaktus kolczasty. echinus w staroż. archit. gr. - dolna część głowicy doryckiej i toskańskiej (niekiedy także jońskiej) w kształcie egoizm czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: