egzekucja co to jest
Co to znaczy egzekucja? Definicja egzekucja wykonanie wyroku (kary cielesnej, chłosty; kary Zgonu.

Czy przydatne?

Definicja egzekucja

Definicja z ang. execution, z niem. Ausführung.

Co to znaczy EGZEKUCJA egzekucja wykonanie wyroku (kary cielesnej, chłosty; kary Zgonu); przymusowe ściąganie należności od dłużnika, licytacja. egzekwować wymagać wykonania czego; zrealizować co, wykonać; dokonać egzekucji (adm.; sąd.). egzekwie Kośc. rz.kat. ceremoniał pogrzebowy; wigilie, część nabożeństwa żałobnego (jutrznia, nieszpory). egzekutor wykonawca (wyroku sądowego; testamentu); poborca, sekwestrator, komornik. egzekutywa możność, umiejętność wykonywania czego (zwł. wyroków, nakazów); władza wykonawcza; organ władzy wykonawczej. Etym. - ?Xac. ex(s)ecutio 'wykonanie wyroku' i ex(s)equiae (l.mn.) 'egzekwie' z ex(s)equi 'doprowadzić do skutku; wykonać' (por. exequatur); zobacz eks-; sequi zobacz sekwencja

Czym jest egzekucja znaczenie w Znaczenie E .