ekstrasystole co to jest
Co to jest ekstrasystole? Definicja ekstrasystole przedwczesny, dodatkowy skurcz jednej z komór.

Czy przydatne?

Definicja ekstrasystole

Definicja z ang. ekstrasystole, z niem. ekstrasystole.

Co znaczy EKSTRASYSTOLE: ekstrasystole przedwczesny, dodatkowy skurcz jednej z komór serca kierujący do przemijającej arytmii. Etym. - n.z łaciny; zobacz ekstra-; gr. systolē 'skurcz' od systéllein 'kurczyć'; sy-; zobacz syn-; stellein 'ustawić; przygotować'

Czym jest ekstrasystole znaczenie w Znaczenie E .

Co znaczy Eponim:
Porównanie prawdziwa a. mityczna), której imieniem coś nazwano (miejscowość, państwo, moment, rodzinę i tak dalej); mityczny (zazw.) protoplasta, totemowe zwierzę a. element, uważane poprzez jakąś grupę ekstrasystole co znaczy.
Krzyżówka East Coast Jazz:
Dlaczego wym. i:st koust] z angielskiego:, 'jazz Wsch. Wybrzeża (USA)', kierunek ekspresyjny jazzu nowoczesnego uprawiany (poprzez Johna Gillespiego, Duke Ellingtona i in.) w 50. latach XX w. na wsch ekstrasystole krzyżówka.
Co to jest Erupcja:
Jak lepiej wydobywanie się z wnętrza ziemi na powierzchnię produktów wulkanicznych; wybuch (wulkanu). Etym. - ?Xac. eruptio 'wybuch; wypad' od erumpere 'dobywać się; wyłamać się (z)'; e- zobacz eks-; rumpere ekstrasystole co to jest.
Słownik Eman:
Kiedy stężenia roztworów substancji promieniotwórczych. emanacja wydzielanie (się), promieniowanie; to, co wydziela się, promieniuje; produkt, wypływ; fiz. chem. promieniotwórczy gaz szlachetny o liczbie ekstrasystole słownik.
Czym jest Efeb:
Od czego zależy efeb urodziwy młodzieniec. Etym. - gr. ephebos 'młodzieniec 18-19-letni, odbywający służbę wojskową'; eph- zobacz epi-; hēbē 'młodość, uroda młodości; bogini młodości ekstrasystole czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: