karencja co to jest
Co to znaczy karencja? Definicja karencja ustanowiony moment wyczekiwania (na przykład od pierwszej.

Czy przydatne?

Definicja karencja

Definicja z ang. grace period, z niem. Gnadenfrist.

Co to znaczy KARENCJA karencja ustanowiony moment wyczekiwania (na przykład od pierwszej składki ubezpieczeniowej do chwili uzyskania prawa do świadczeń; od wypisania się z klubu sport. do nabycia prawa występowania w barwach innego); roln. czas, jaki musi upłynąć pomiędzy użyciem pestycydów a zbiorem rośliny uprawnej.Etym. - późn.z łaciny caretia 'brak; zrzeczenie się' od ?Xac. carere 'być wolnym (od); nie mieć; zrzekać się czego'

Czym jest karencja znaczenie w Znaczenie K .