kurs co to jest
Co to znaczy kurs? Definicja kurs droga po wyznaczonej trasie, przebyta poprzez (wynajęty) pojazd a.

Czy przydatne?

Definicja kurs

Definicja z ang. course, z niem. Kurs.

Co to znaczy KURS kurs droga po wyznaczonej trasie, przebyta poprzez (wynajęty) pojazd a. poprzez posłańca; trasa, kierunek posuwania się statku, samolotu, wyznaczony poprzez kąt pomiędzy jego osią symetrii a ustalonym kierunkiem odniesienia (por. loksodroma); przen. kierunek (polityki); cena obiegowa papierów wartościowych a. towarów określona poprzez giełdę, rynek handl. a. kraj; (k. waluty) cena jej, wyrażona w innej walucie; proporcje ilościowe, w jakich dokonuje się zamiany walut różnych państw; szkolenie w ustalonym zakresie, cykl wykładów; rok edukacji, zwł. na uczelni wyższej.kursor przest. goniec, posłaniec.kursywa druk. czcionki pochyłe, naśladujące pismo ręczne.kursant, kursista, uczestnik kursu szkoleniowego a. nauczania pozaszkolnego.Etym. - śrdw.z łaciny cursiva (littera) '(pismo) pospieszne' i ?Xac. cursor 'biegacz' od cursus 'bieg' z currere 'biec'; por. Corrida; curriculum vitae; dyskurs; ekskursja; konkurencja; korsarstwo; kurant; kurenda; kurier; kurtaż; kurulne krzesło; parcours; prekursor; rekurs; sukurs

Czym jest kurs znaczenie w Znaczenie K .