moderna co to jest
Co to znaczy moderna? Definicja moderna moment modernizmu w lit. i sztuce; ogół, ugrupowanie.

Czy przydatne?

Definicja moderna

Definicja z ang. Modern, z niem. Moderne.

Co to znaczy MODERNA moderna moment modernizmu w lit. i sztuce; ogół, ugrupowanie modernistów, literatów, plastyków, hołdujących ideałom modernizmu.modernizacja unowocześnienie.modernizm ogół kierunków awangardowych w lit. i sztuce w momencie 1880-1910 (por. symbolizm; secesja); ruch w Kościele kat. na przełomie XIX i XX w. usiłujący pogodzić naukę Kościoła ze współczesną cywilizacją.Etym. - fr. modernisme 'modernizm' od moderne 'nowoczesny' od późn.z łaciny modernus 'nowy' z ?Xac. modo 'teraz; tylko co' od modus, zobacz modulacja

Czym jest moderna znaczenie w Znaczenie M .