prepozycja co to jest
Co to znaczy prepozycja? Definicja prepozycja przest. gram. przyimek. prepozyt Kośc. rz.kat.

Czy przydatne?

Definicja prepozycja

Co to znaczy PREPOZYCJA prepozycja przest. gram. przyimek.prepozyt Kośc. rz.kat. przewodniczący kapituły katedralnej; tytuł proboszcza kolegiaty; tytuł zastępcy przełożonego (na przykład opata, przeora) w nie wszystkich zakonach.prepozytura godność, urząd prepozyta; probostwo.Etym. - śrdw.z łaciny praepositura 'prepozytura' (z późn.z łaciny 'zwierzchnictwo' od ?Xac. praepositus 'przełożony') i ?Xac. praepositio 'przedstawienie' (tł. z gr. próthesis) od praeponere 'przedstawić'; zobacz pre-; ponere, zobacz pozycja

Czym jest prepozycja znaczenie w Znaczenie P .