co to jest
Co to znaczy pub? Definicja pub [wym. pab] pop. z angielskiego: knajpa, bar, piwiarnia, karczma.

Czy przydatne?

Definicja pub

Definicja z ang. pub, z niem. Kneipe.

Co to znaczy PUB pub [wym. pab] pop. z angielskiego: knajpa, bar, piwiarnia, karczma; por. bistro.publikacja dzieło ogłoszone drukiem; wydanie drukiem, ogłoszenie, podanie do informacje publ.public relations amer.z angielskiego:, [wym. pablik rilejsznz] socjol. amer. całokształt ustosunkowań (recenzji, postaw, poglądów) społ. do działalności danego przedsiębiorstwa, org., instytucji; działalność osoby, spółki, instytucji w celu osiągnięcia dobrych stosunków z innymi osobami, firmami i tak dalej a. zdobycia życzliwości recenzji publ.; sposoby użytkowane dla osiągnięcia tych celów; personel, zespół trudniący się takimi działaniami zawodowo; por. human relations.publiczny powszechny; jawny, popularny, poświęcony dla ogółu, dla wszystkich, socjalny, oficjalny.dziennikarz poeta zajmujący się publicystyką, gałęzią piśmiennictwa omawiającą aktualne problemy życia współcz.publikować ogłaszać, rozpowszechniać drukiem.Puck z angielskiego: [wym. puk; z angielskiego: wym.: pak] chochlik, złośliwy, figlarny, psotny duszek.Etym. - z angielskiego: pub 'jw.' (skr. od public 'publiczny'), fr. publiciste 'dziennikarz' (od public 'publ.; jawny') i ?Xac. publicatio 'sekwestr' (od publicare 'sekwestrować; oddać do publ. użytku; ogłosić') z publicus 'powszechny; socjalny'; por. republika

Czym jest pub znaczenie w Znaczenie P .