rubrycela co to jest
Co to znaczy rubrycela? Definicja rubrycela Kośc. rz.kat. oficjalny kalendarz liturgiczny. rubryka.

Czy przydatne?

Definicja rubrycela

Definicja z ang. directorium, z niem. Direktorium.

Co to znaczy RUBRYCELA rubrycela Kośc. rz.kat. oficjalny kalendarz liturgiczny.rubryka stałe miejsce w czasopiśmie, przeznaczone określonemu rodzajowi informacji; w formularzach: miejsce do wpisywania danych; (l.mn.) regulaminy prawno-liturgiczne, normujące obrzędy i ceremonie kośc.Etym. - śrdw.z łaciny rubricella 'rozdział; paragraf' z ?Xac. rubrica 'czerwona farba; namalowany nią tytuł rozdziału' od ruber 'czerwony'

Czym jest rubrycela znaczenie w Znaczenie R .