days that shook world co to jest
Co to znaczy Ten Days that Shook the World? Definicja Ten Days that Shook the World z angielskiego.

Czy przydatne?

Definicja Ten Days that Shook the World

Definicja z ang. The Days That Shook the World, z niem. Die Tage, die die Welt erschütterten.

Co to znaczy TEN DAYS THAT SHOOK THE WORLD Ten Days that Shook the World z angielskiego:, Dziesięć dni, które wstrząsnęły światem.Etym. - tytuł reportażu (1919, wyd. pol. 1934) amer. działacza społ., dziennikarza i poety Johna Reeda (1887-1920) z przebiegu wydarzeń Rewolucji Październikowej 1917 r

Czym jest Ten Days that Shook the World znaczenie w Znaczenie T .