autonomiczne zawieszenie co to jest
Co oznacza autonomiczne zawieszenie cła: obniżonej kwoty celnej. Decyzje o a.z.c. podejmuje Porada.

Czy przydatne?

Czym jest autonomiczne zawieszenie cła

Definicja z ang. autonomous suspension of duty, z niem. autonome Aussetzung der Pflicht.

Definicja: tymczasowe wykorzystanie zerowej albo obniżonej kwoty celnej. Decyzje o a.z.c. podejmuje Porada UE jako organ upoważniony opierając się na art. 26 TWE do ustalania stawek celnych na terenie Wspólnoty. Celem zawieszenia ceł jest w pierwszej kolejności zapewnienie producentom Wspólnoty dostępu do tańszych materiałów, surowców, części i półproduktów niedostępnych w odpowiedniej ilości. Zobacz także wspólna taryfa celna

Czym jest autonomiczne zawieszenie cła znaczenie w Słownik na A .