dyrektywa co to jest
Co oznacza dyrektywa: organy Wspólnot Europejskich Radę UE, Komisję Europejską i Parlament.

Czy przydatne?

Czym jest dyrektywa

Definicja z ang. directive, z niem. Direktive.

Definicja: akt prawa wtórnego wydany poprzez organy Wspólnot Europejskich Radę UE, Komisję Europejską i Parlament Europejski. Swoich adresatów, którymi mogą być tylko państwa członkowskie, d. wiąże w dziedzinie celów wyznaczonych poprzez nią samą, z kolei wybór form i środków ich realizacji pozostawia w gestii krajów członkowskich. Z założenia d. nie normują w sposób pełny zagadnień będących ich obiektem, dlatego także wymagają implementacji do prawa krajowego. Państwa członkowskie powinny tego dokonać do końca terminu wyznaczonego w regulaminach końcowych danej d. Przeważnie to jest moment od roku do trzech lat. D. jest regularnie użytkowanym aktem prawnym szczególnie w procesie harmonizacji i ujednolicania mechanizmów prawnych krajów członkowskich

Czym jest dyrektywa znaczenie w Słownik na D .