europa młoda forum co to jest
Co oznacza Forum Młoda Europa: jako forma współpracy wszystkich zainteresowanych nauką europejską.

Czy przydatne?

Czym jest Forum Młoda Europa

Definicja z ang. Forum Young Europe, z niem. Forum Young Europe.

Definicja: zainicjowany poprzez nauczycieli ruch jako forma współpracy wszystkich zainteresowanych nauką europejską ośrodków (na przykład instytucje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, placówki oświatowe) na rzecz kształcenia europejskiego w środowiskach szkolnych, pedagogicznych i młodzieżowych. Pierwsze spotkanie wszystkich zainteresowanych odbyło się w 1992 pod patronatem Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, w trakcie którego powołano F.; kolejne poświęcono: nauki europejskiej w polskiej szkole (II FME 1993), klubom europejskim (III FME 1995), nauki europejskiej w Internecie (IV FME 1996). F. to również adresowa baza danych, do której są wpisywane instytucje zainteresowane współpracą

Czym jest Forum Młoda Europa znaczenie w Słownik na F .