fundacja kultury akademickiej co to jest
Co oznacza Fundacja Kultury Akademickiej Universitas: Uniwersytetu Wrocławskiego, jej celem jest.

Czy przydatne?

Czym jest Fundacja Kultury Akademickiej Universitas

Definicja z ang. Culture Foundation Universitas Academic, z niem. Kulturstiftung Universitas Academic.

Definicja: powołana w 1989 z inicjatywy rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, jej celem jest wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych, sportowych i turystycznych; w 1999 dostała rządowy certyfikat na prowadzenie Dolnośląskiego Centrum Informacji Europejskiej, w ramach ogólnopolskiej sieci regionalnych centrów informacji europejskiej utworzonej poprzez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Projekt jest częścią Programu Informowania Społeczeństwa (PIS). Dolnośląskie Centrum realizuje własne zadania między innymi poprzez: prowadzenie otwartego punktu informacyjnego dla regionu, gromadzenie i udostępnianie dokumentów, publikacji dotyczących procesu integracji Polski z Unią Europejską, wydawanie Dolnośląskiego Przeglądu Europejskiego, prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego, organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, wspieranie działalności szkolnych klubów europejskich

Czym jest Fundacja Kultury Akademickiej znaczenie w Słownik na F .