hipocrates co to jest
Co oznacza Hipocrates: grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania.

Czy przydatne?

Czym jest Hipocrates

Definicja z ang. Hipocrates, z niem. Hipocrates.

Definicja HIPOCRATES: program UE na moment 1 stycznia 2001 31 grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy w zakresie prewencji kryminalnej, uruchomiony opierając się na decyzji Porady UE z 28 czerwca 2001. Celem ogólnym programu było zapewnienie obywatelom Unii wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez współpracę wszystkich publicznych albo prywatnych instytucji z krajów członkowskich, biorących udział w działaniach prewencyjnych w dziedzinie przestępczości zorganizowanej i niezorganizowanej. W ramach programu były dofinansowywane projekty publicznych albo prywatnych instytucji z UE, czynnych w dziedzinie prewencji kryminalnej. Warunkiem dofinansowania projektu był udział w jego realizacji przynajmniej trzech krajów członkowskich albo dwóch krajów członkowskich i jednego państwa kandydującego. Dopuszczono również wsparcie finansowe szczególnych projektów krajów członkowskich, będących obiektem szczególnego zainteresowania z uwagi na cele programu albo współpracę z krajami kandydującymi, jak także przedsięwzięcia uzupełniające krajów członkowskich (seminaria, spotkania specjalistów i inne formy rozpowszechniania zgromadzonych informacji). Program obejmował następujące kategorie działań: kształcenie i dokształcanie, zamiany i praktyki, prace studyjne i badawcze, spotkania i seminaria, rozpowszechnianie rezultatów osiągniętych w ramach programu. Odpowiednio z ogólną zasadą, wsparcie z budżetu Wspólnoty Europejskiej nie mogło przekroczyć 70% łącznych wydatków projektu. Całość środków postawionych do dyspozycji uczestników programu wyniosła 2 mln euro

Czym jest Hipocrates znaczenie w Słownik na H .

Co znaczy Heksagonale:
Porównanie Inicjatywa Środkowoeuropejska hipocrates co znaczy.
Krzyżówka Hallstein Walter:
Dlaczego niemiecki prawnik i polityk, prof. uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i RFN; w latach 195057 sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sekretarz Kancelarii w RFN. Jeden z w najwyższym hipocrates krzyżówka.
Co to jest Holandia:
Jak lepiej Koninkrijk der Nederlanden) kraj w zachodniej Europie, nad Morzem Północnym. Graniczy z Niemcami i Belgią. Pow. 41,2 tys. km2. Stolica Amsterdam. Przewarzająca część państwie leży poniżej poziomu hipocrates co to jest.
Słownik Harmonizacja Podatków Pośrednich I Bezpośrednich W Unii Europejskiej:
Kiedy podejmowane na terenie Wspólnoty zmierzające do ujednolicenia mechanizmów podatkowych. Fundamentem działań jest chęć Wspólnoty do ograniczenia wszelkich form dyskryminacji, również poprzez podatki hipocrates słownik.
Czym jest Horyzontalne Programy:
Od czego zależy jeden z rodzajów programów rolnośrodowiskowych Wspólnoty wykonywany odnosząc się do całego państwie, którego celem jest promowanie rolnictwa proekologicznego. Jedną z form używanych w programie są hipocrates czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: