wernera plan co to jest
Co oznacza plan Wernera: w 1970 raport na temat powstania Unii Gospodarczej i Walutowej. Zakładał.

Czy przydatne?

Czym jest plan Wernera

Definicja z ang. Werner plan, z niem. Werner-Plan.

Definicja: przygotowany poprzez Komitet P. Wernera w 1970 raport na temat powstania Unii Gospodarczej i Walutowej. Zakładał on dochodzenie do UGW w trzech etapach w 197180: koordynacja polityki walutowej poprzez ustalenie granicy dopuszczalnych odchyleń kursów walutowych; koordynacja polityki gospodarczej i koniunkturalnej w celu zapewnienia równowagi bilansów płatniczych i wyeliminowania konieczności dostosowań kursowych; prowadzenie polityki zapewniającej wyrównanie poziomu rozwoju wszystkich regionów. Koncepcja Wernera oparta była na zasadzie równoległości i zakładała, Iż integracja gospodarcza i walutowa powinny następować równolegle, prowadząc w rezultacie do wspólnej waluty. Realizacja została zaniechana na skutek międzynarodowego kryzysu walutowego lat 70. Zobacz także pierwszy plan Barrea, drugi plan Barrea, plan Schillera

Czym jest plan Wernera znaczenie w Słownik na P .