polityka konsumencka co to jest
Co oznacza polityka konsumencka: Strategia na lata 2002: określający kluczowe priorytety w.

Czy przydatne?

Czym jest polityka konsumencka: Strategia na lata 2002

Definicja z ang. Consumer Policy Strategy for 2002, z niem. Verbraucherpolitische Strategie für das Jahr 2002.

Definicja: 06 dokument Komisji Europejskiej określający kluczowe priorytety w dziedzinie prowadzenia polityki ochrony konsumentów we Wspólnocie i narzędzia ich realizacji w podanym czasie. Za fundamentalne cele uznaje pełniejsze reprezentowanie i ochronę interesów konsumentów we wszystkich wykonywanych politykach UE, zmaksymalizowanie korzyści płynących dla konsumentów z funkcjonowania jednolitego rynku Wspólnoty, wprowadzanie nowych, bardziej efektywnych regulaminów ochronnych i szersze włączenie różnych organizacji konsumenckich w mechanizm realizacji zadań z zakresu ochrony konsumenta. Dotyczy zatem problemów bezpieczeństwa produktów (niezależnie od produktów żywnościowych, których obrót podlega osobnym regulacjom), ekonomicznych i prawnych aspektów odnosząc się do ochrony konsumenta, nauki konsumenckiej i ogólnie rozwoju polityki konsumenckiej na terenie Wspólnoty

Czym jest polityka konsumencka znaczenie w Słownik na P .