antydumpingowe postępowanie co to jest
Co oznacza postępowanie antydumpingowe: Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed.

Czy przydatne?

Czym jest postępowanie antydumpingowe

Definicja z ang. anti-dumping proceeding, z niem. Antidumpingverfahren.

Definicja: postępowanie podejmowane poprzez Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed szkodliwymi następstwami stosowania dumpingu, wszczynane poprzez Komisję Europejską z urzędu (rzadko użytkowane w praktyce) albo na wniosek producentów reprezentujących min. 25% całkowitej produkcji danego dobra. Zasady przeprowadzania postępowania określone zostały w rozporządzeniu Porady 384/96 z 22 grudnia 1995 w kwestii ochrony przed importem po cenach dumpingowych z państw nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej i wynikają z regulacji przyjętych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przebieg p.a.: 1. wniesienie skargi; 2. konsultacje w ramach Komitetu Antydumpingowego; 3. wezwanie eksportera oskarżonego o dumping do złożenia wyjaśnień i do wypełnienia kwestionariusza; podobny dokument wypełniany jest również poprzez producentów Wspólnoty i służy określeniu rozmiarów szkody spowodowanej stosowaniem dumpingu; dane zawarte w kwestionariuszach podlegają weryfikacji; 4. stwierdzenie, czy istnieją przesłanki do wykorzystania ceł antydumpingowych; jeśli po weryfikacji dokumentów i wstępnym badaniu Komisja uzna, Iż nie są spełnione warunki określające nałożenie sankcji (między innymi nieznaczna rozmiar importu albo marży dumpingowej), postępowanie zostaje umorzone; jeśli jednak Komisja stwierdzi stworzenie szkody, to wówczas nakłada na eksportera czasowe cło antydumpingowe; 5. dalsze prowadzenie dochodzenia w celu potwierdzenia stworzenia szkody spowodowanej dumpingiem; wskutek tego etapu, po potwierdzeniu zarzutów, na eksportera zostaje nałożone ostateczne cło antydumpingowe. Decyzja o podjęciu p.a. i wszystkich jego fazach ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. Zobacz także protekcja uwarunkowana

Czym jest postępowanie antydumpingowe znaczenie w Słownik na P .