antysubwencyjne postępowanie co to jest
Co oznacza postępowanie antysubwencyjne: Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed.

Czy przydatne?

Czym jest postępowanie antysubwencyjne

Definicja z ang. anti-subsidy proceeding, z niem. Antisubventionsverfahrens.

Definicja: postępowanie podejmowane poprzez Wspólnotę Europejską w celu ochrony producentów przed szkodliwymi następstwami stosowania niedozwolonych subsydiów, wszczynane poprzez Komisję Europejską na wniosek producentów działających na terenie Wspólnoty. Zasady przeprowadzenia p.a. zostały określone w rozporządzeniu Porady 2026/97 z 6 października 1997 w kwestii ochrony przed subsydiowanym importem z państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej i wynikają z regulacji przyjętych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przebieg p.a.: 1. wystąpienie Komisji Europejskiej do rządu oskarżonego o wykorzystywanie subwencji z prośbą o złożenie wyjaśnień; wystąpienie to zawsze obligatoryjnie poprzedza wszczęcie postępowania i ma na celu wypracowanie wspólnego rozwiązania problemu, korzystnego dla każdej ze stron; 2. jeśli Komisja stwierdzi, Iż występują subsydia, których wykorzystywanie jest niedozwolone i nie zawrze porozumienia z rządem oskarżonym o ich wykorzystywanie, wszczyna p.a.; 3. w razie potwierdzenia przypuszczenia o stosowaniu subsydiów wyrządzających szkodę (albo mogących ją wyrządzić) nakładane jest cło wyrównawcze albo także państwo eksporter, w relacji do którego toczyło się postępowanie, przyjmuje zobowiązanie cenowe; p.a. jest umarzane, gdy subsydia dotyczą niewielkiego importu albo także udzielone subsydium jest niewielkie w relacji do ceny eksportowej. Decyzja o podjęciu p.a. i wszystkich jego fazach ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej. Zobacz także protekcja uwarunkowana

Czym jest postępowanie antysubwencyjne znaczenie w Słownik na P .