luksemburski proces co to jest
Co oznacza proces luksemburski: Zatrudnienia; instrument koordynacji polityki strukturalnej.

Czy przydatne?

Czym jest proces luksemburski

Definicja z ang. Luxembourg process, z niem. Luxemburg-Prozess.

Definicja: właśc. Europejska Strategia Zatrudnienia; instrument koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków pracy, przyjęty w 1997 w trakcie posiedzenia Porady UE w Luksemburgu (stąd nazwa). Zakłada ona opracowywanie na szczeblu Wspólnoty tak zwany Wytycznych w kwestii Zatrudnienia, które natomiast uwzględniane są w Narodowych Planach Działania poszczególnych krajów członkowskich. Działania podejmowane w ramach narodowych programów powinny być spójne z Ogólnymi Wytycznymi Polityki Gospodarczej, a ich realizacja oceniana jest w raporcie przygotowywanym razem poprzez Radę i Komisję Europejską

Czym jest proces luksemburski znaczenie w Słownik na P .