europejska rada co to jest
Co oznacza Rada Europejska: Wspólnoty Europejskiej, aczkolwiek pozostający poza systemem.

Czy przydatne?

Czym jest Rada Europejska

Definicja z ang. European Council, z niem. Der Europäische Rat.

Definicja: obiekt struktury instytucjonalnej Wspólnoty Europejskiej, aczkolwiek pozostający poza systemem instytucjonalnym traktatów wspólnotowych. Wywodzi się z początkowo nieregularnych szczytów przywódców krajów członkowskich Wspólnoty (od 1961), które od 1974 przybrały charakter systematycznych spotkań w cyklu półrocznym. Jednak miejsce RE w strukturze WE zostało dopiero potwierdzone w Jednolitym Akcie Europejskim i Traktacie o UE. Jej zadaniem jest inspiracja polityków Unii, stwarzanie warunków do rozwiązania najtrudniejszych kwestii i podejmowanie kierunkowych decyzji. Dotyczy to również stanowiska w kwestiach międzynarodowych. Aktualnie w jej skład wchodzi także przewodniczący Komisji Europejskiej. Zbiera się ona przynajmniej dwa razy do roku, pod przewodnictwem tego państwie, który obecnie przewodniczy Radzie UE (rotacja następuje co pół roku, niegdyś na zasadzie alfabetycznej, aktualnie wg ustalonej kolejności)

Czym jest Rada Europejska znaczenie w Słownik na R .