schillera plan co to jest
Co oznacza plan Schillera: K. Schillera w 1969, polegający się na koncepcji ekonomistów integracji.

Czy przydatne?

Czym jest plan Schillera

Definicja z ang. plan Schiller, z niem. Plan Schiller.

Definicja: plan powstania EMU przygotowany poprzez K. Schillera w 1969, polegający się na koncepcji ekonomistów integracji walutowej. Zakładał dochodzenie do EMU w etapach: 1. koordynacja polityk gospodarczych krajów członkowskich i przekazanie części kompetencji władz narodowych organom ponadnarodowym; 2. wyrównanie poziomów rozwoju poszczególnych krajów członkowskich i ograniczenie wahań kursów walutowych; 3. utworzenie wspólnego funduszu pełniącego funkcję ponadnarodowego banku centralnego; 4. wprowadzenie wspólnej waluty zastępującej waluty narodowe i przekazanie prowadzenia polityki pieniężnej i walutowej z krajów członkowskich na szczebel ponadnarodowy. Plan nie był nigdy wykonywany. Zobacz także pierwszy plan Barrea, drugi plan Barrea, plan Wernera

Czym jest plan Schillera znaczenie w Słownik na P .