system co to jest
Co oznacza system SB: mechanizm dostępu do sieci elektroenergetycznej określony w dyrektywie Porady.

Czy przydatne?

Czym jest system SB

Definicja z ang. SB system, z niem. SB-System.

Definicja: (z angielskiego: Single Buyer) mechanizm dostępu do sieci elektroenergetycznej określony w dyrektywie Porady 96/92/WE z 19 grudnia 1996 w kwestii wspólnych zasad odnośnie do wewnętrznego rynku energii elektrycznej, gwarantujący sposobność negocjowania i zawierania kontraktów z wybranymi dostawcami energii. Kraj członkowskie zobowiązane jest do wyznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za centralny zakup i sprzedaż energii elektrycznej i jednolite kierowanie całym systemem. Ponadto na kraju ciąży wymóg zapewnienia działania tego mechanizmu opierając się na swobody zawierania umów poprzez uczestników rynku, dostęp nowych wytwórców i wykorzystywanie niedyskryminacyjnej taryfy opłat za korzystanie z sieci przesyłowej. Zobacz także mechanizm TPA

Czym jest system SB znaczenie w Słownik na S .