kopenhadze szczyt co to jest
Co oznacza szczyt w Kopenhadze: UE, wiąże się z procesem rozszerzania UE na wschód. Można tu.

Czy przydatne?

Czym jest szczyt w Kopenhadze

Definicja z ang. Copenhagen Summit, z niem. Klimagipfel von Kopenhagen.

Definicja: dotyczy spotkania Porady Europejskiej UE, wiąże się z procesem rozszerzania UE na wschód. Można tu wskazać na dwa szczyty. Pierwszy, z 1993, gdy przyjęto tak zwany kryteria kopenhaskie, i drugi, zwany historycznym z racji na symboliczne zakończenie podziału Europy 1213 grudnia 2002, gdy podjęto decyzję o poszerzeniu UE o następnych dziesięć krajów, które ukończyły negocjacje akcesyjne z UE do tej chwili ( Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry). W czasie tego drugiego spotkania ostatecznie ustalono ostatnie punkty w negocjacjach (szczególnie Polska do końca walczyła o lepsze warunki w obszarze rolnictwa i budżetu) i przyjęto terminarz dalszej procedury akcesji. W ocenie komentatorów może nawet ważniejsze od kwestii wschodniego rozszerzenia były decyzje w kwestii Turcji, która doczekała się zapowiedzi rozpoczęcia negocjacji członkowskich najpóźniej w 2004, jeżeli kompletnie uporządkuje mechanizm ochrony praw człowieka wg standardów UE. W deklaracji ogłoszonej 13 grudnia państwa członkowskie i wstępujące zapowiedziały, Iż granice Europy pozostają otwarte i przyjęcie Bułgarii i Rumunii powinno mieć miejsce w 2007. S. w K. nie zamyka jednak procesu przyjmowania do UE, gdyż Traktat Akcesyjny musi zostać przyjęty i ratyfikowany

Czym jest szczyt w Kopenhadze znaczenie w Słownik na S .