szósty program ramowy unii co to jest
Co oznacza Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej: Programme of the European Commission) następny.

Czy przydatne?

Czym jest Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej

Definicja z ang. Sixth Framework Programme of the European Union, z niem. Sechsten Rahmenprogramms der Europäischen Union.

Definicja: (z angielskiego: 6th Framework Programme of the European Commission) następny faza w polityce badawczo-rozwojowej UE, wykonywany poprzez Komisję Europejską, na 200206. UE przeznaczyła na jego realizację 17 mld euro. Przewodnią ideą jest utworzenie Europejskiego Obszaru Badawczego, tak zwany ERA. Dlatego w przeciwieństwie od wcześniejszych programów (IV) przy akceptacji projektów nie mniejsze znaczenie niż sama treść badań ma rozbudowanie sieci badaczy w całej Europie, tak zwany Sieci Doskonałości (Network of Excellance). ERA odnosi się do art. 163 traktatu z Amsterdamu, który wskazał na konieczność wzmocnienia naukowej i technologicznej konkurencyjności UE i wspólne wprowadzanie rezultatów badań we wszystkich państwach członkowskich (tak zwany Integrated Projects). Pierwsze konkursy odbywają się w 2003. Zobacz także Program Ramowy Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE; Piąty Program Ramowy UE

Czym jest Szósty Program Ramowy Unii znaczenie w Słownik na S .