normalna wartość co to jest
Co oznacza wartość normalna: antydumpingowym albo towaru podobnego, użytkowana w państwie.

Czy przydatne?

Czym jest wartość normalna

Definicja z ang. normal value, z niem. Normalwert.

Definicja: cena towaru objętego postępowaniem antydumpingowym albo towaru podobnego, użytkowana w państwie eksportera. W wypadku, gdy na rynku krajowym eksportera nie występuje wyrób podobny, sprzedawany jest w niewielkich ilościach albo poniżej wydatków wytworzenia, fundamentem określenia w.n. jest cena oszacowana opierając się na wydatków produkcji towaru podobnego zwiększonych o zysk bądź cena użytkowana w eksporcie do państwie trzeciego, jest to innego niż kraj członkowskie Wspólnoty Europejskiej. Odmienna sposób ustalania w.n. obowiązuje w razie towarów importowanych z państw o gospodarce nierynkowej wówczas fundamentem określenia w.n. jest cena (albo alternatywnie wydatki) w wybranym państwie trzecim o gospodarce rynkowej; do ekipy tych państw zaliczana była do 1992 między innymi Polska

Czym jest wartość normalna znaczenie w Słownik na W .