wspólna europejska polityka co to jest
Co oznacza Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony: Bezpieczeństwa UE, rozwijana.

Czy przydatne?

Czym jest Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony

Definicja z ang. Common European Security and Defence Policy, z niem. Gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Definicja: część Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, rozwijana opierając się na postanowień traktatu z Amsterdamu i decyzji politycznych Porady Europejskiej, podjętych na szczytach w Kolonii (34 czerwca 1999), Helsinkach (1011 grudnia 1999), Santa Maria da Feira (1920 czerwca 2000) i Nicei (71 grudnia 2000). Decyzje te dotyczyły uzyskania poprzez państwa członkowskie umiejętności do przeznaczenia na potrzeby operacji UE 5060 tys. żołnierzy (czas trwania operacji do roku, mobilizacja pośrodku sześćdziesięciu dni), utworzenia nowych instytucji politycznych i wojskowych drugiego filaru UE, podjęcia prac nad sformułowaniem zasad współpracy pomiędzy UE a NATO. W startowym okresie (od 1 marca 2000) działały struktury o charakterze przejściowym: Tymczasowy Komitet do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa, Czasowe Gremium Wojskowe, Ekipa Narodowych Specjalistów do spraw Wojskowych. Opierając się na decyzji Porady UE z 22 stycznia 2001 utworzono stałe struktury: Komitet do spraw Politycznych i Bezpieczeństwa, Komitet Wojskowy UE i Sztab Wojskowy UE. W ramach Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony przewidziano współpracę z krajami trzecimi, opartą w momencie przejściowym (do czasu rozszerzenia UE) na dwóch formułach: formule 15 + 15 (państwa członkowskie UE, europejscy członkowie NATO nienależący do UE, państwa kandydujące do UE) i formule 15 + 6 (państwa członkowskie UE, europejscy członkowie NATO nienależący do UE), jak także współpracę z NATO, obejmującą wymianę informacji i dokumentów, stosowanie poprzez UE planowania w ramach NATO, użycie zasobów NATO w operacjach UE, powstanie stałego systemu współdziałania UE z NATO. Polityka ta uwzględnia również cywilne aspekty reagowania w przypadkach kryzysowych, przez wzgląd na czym powołano do życia opierając się na decyzji Porady UE z 22 maja 2000 Komitet do spraw Niemilitarnych Aspektów Zwalczania Kryzysów, podjęto działania wykorzystywane umocnieniu cywilnego kierowania kryzysami i zapewnieniu jego spójności z przedsięwzięciami o charakterze wojskowym, zobowiązano państwa członkowskie do wystawienia 5 tys. policjantów do 2003. Zobacz także siły cywilne do spraw utrzymania pokoju UE, siły szybkiego reagowania UE, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony, Europejska Wspólnota Obronna

Czym jest Wspólna Europejska Polityka znaczenie w Słownik na W .