wspólna organizacja rynków co to jest
Co oznacza wspólna organizacja rynków rolnych: użytkowanych w ramach wspólnej polityki rolnej przy.

Czy przydatne?

Czym jest wspólna organizacja rynków rolnych

Definicja z ang. common organization of agricultural markets, z niem. gemeinsame Organisation der Agrarmärkte.

Definicja: ogół zasad, praw i warunków użytkowanych w ramach wspólnej polityki rolnej przy zarządzaniu rynkami rolnymi. W jej ramach opierając się na kryterium interwencji i zewnętrznej ochrony rynku odznacza się cztery fundamentalne rodzaje rynków rolnych: z ochroną zewnętrzną i obowiązkową interwencją (rynek zbóż); z ochroną zewnętrzną i warunkową interwencją (rynek wołowiny); z ochroną zewnętrzną bez interwencji (rynek mięsa drobiowego); bez ochrony zewnętrznej i interwencji (rynek roślin oleistych i białkowych). Systemem wspólnej organizacji rynków nie objęto między innymi ziemniaków jadalnych, miodu, kawy i ziół

Czym jest wspólna organizacja rynków znaczenie w Słownik na W .