wspólna polityka co to jest
Co oznacza Wspólna Polityka dla Europejskiego Rolnictwa i Wsi: and Rural Policy for Europe, CAPRE.

Czy przydatne?

Czym jest Wspólna Polityka dla Europejskiego Rolnictwa i Wsi

Definicja z ang. Common Policy for the European Agriculture and Rural, z niem. Gemeinsame Politik für die europäische Landwirtschaft und ländliche.

Definicja: (z angielskiego: Common Agricultural and Rural Policy for Europe, CAPRE) schemat przyszłej wspólnej polityki rolnej przedstawiony w raporcie W kierunku wspólnej polityki rolnej i obszarów wiejskich przygotowanym poprzez międzynarodową interdyscyplinarną grupę specjalistów pod przewodnictwem prof. A. Buckwella na zlecenie II Dyrekcji Generalnej do spraw Ekonomicznych i Finansowych Komisji Europejskiej. Koncepcja ta zakłada powstanie rolnictwa opartego na ekonomicznej efektywności i równocześnie przyjaznego środowisku i pobudzanie rozwoju regionów wiejskich. Nową politykę oparto na zasadach: 1. zgodności z ogólnymi celami społecznymi i gospodarczymi Wspólnoty; 2. subsydiarności; 3. wyraźnego ukierunkowania na wybrane cele; 4. oderwania od produkcji; 5. uproszczenia zasad interwencjonizmu

Czym jest Wspólna Polityka dla znaczenie w Słownik na W .