wspólna polityka zagraniczna co to jest
Co oznacza Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej: UE wprowadzona.

Czy przydatne?

Czym jest Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Definicja z ang. Common Foreign and Security Policy of the European Union, z niem. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union.

Definicja: jedna z dziedzin współdziałania krajów UE wprowadzona traktatem z Maastricht w miejsce Europejskiej Współpracy Politycznej. Jej celem jest ochrona fundamentalnych interesów polityki zagranicznej, szczególnie niezależności i bezpieczeństwa UE, w tym z uwzględnieniem wspólnej polityki obrony, a również pokoju, umacniania demokracji, praworządności i praw człowieka. Jej instrumentami jest uzgadnianie wspólnych stanowisk i prowadzenie wspólnych akcji, wspólne głosowanie i zgłaszanie projektów na forum międzynarodowym, koordynacja działań dyplomatycznych wobec krajów trzecich. WPZiB stanowi tak zwany drugi filar UE. Do realizacji celów obronnych przewidziano zastosowanie Unii Zachodnioeuropejskiej, jednak przeciwstawne interesy narodowe decydują o utrzymywaniu nadal niezależności tych dwóch instytucji. Pierwsze lata po wprowadzeniu WPZiB wykazały, że to jest jedna z najtrudniejszych sfer do uzgadniania, wiąże się gdyż w poważnym stopniu z ograniczeniem suwerenności w dziedzinach traktowanych jako jedne z elementarnych dla krajów. Stąd także mechanizm głosowania w kwestiach drugiego filaru, aczkolwiek częściowo oparty na zasadzie większościowej dla ulepszenia procesu podejmowania decyzji, zakłada jednak w większości kwestii jednomyślność. Mechanizm instytucjonalny WPZiB został utrzymany wg wzorca Europejskiej Współpracy Politycznej, z naczelną rolą Porady Europejskiej. Brakuje mu jednak efektywności, co zostało wykazane w wypadku kryzysowej, na przykład na Bałkanach. Traktat z Amsterdamu nie wniósł ważnych ulepszeń, gdyż żywe pozostają zastrzeżenia co do potrzeby takiej wspólnej polityki przedstawiane poprzez Ogromną Brytanię, Danię, lecz także pojawiające się ze strony Francji. Od 1999 utworzono jednak stanowisko wysokiego przedstawiciela WPBiZ, którym został J. Solana. Rozpoczęto także tworzenie Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony, czemu prawne podstawy dał traktat z Nicei. Zobacz także Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Jednostka do spraw Planowania Strategicznego i Wczesnego Ostrzegania, Komitet Wojskowy UE, misja policyjna UE w Bośni i Hercegowinie, misja wojskowa UE w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Czym jest Wspólna Polityka Zagraniczna znaczenie w Słownik na W .