petersberskie zadania co to jest
Co oznacza zadania petersberskie: deklaracji petersberskiej poprzez Radę Ministerialną Unii.

Czy przydatne?

Czym jest zadania petersberskie

Definicja z ang. Petersberg tasks, z niem. Petersberg-Aufgaben.

Definicja: zostały sformułowane w tak zwany deklaracji petersberskiej poprzez Radę Ministerialną Unii Zachodnioeuropejskiej na posiedzeniu 19 czerwca 1992 w rezydencji rządu RFN na wzgórzu Petersberg w pobliżu Bonn. Upoważniono wówczas Unię Zachodnioeuropejską do stosowania środków wykorzystywanych zapobieganiu konfliktom i opanowywaniu sytuacji kryzysowych, włączając w to działania podejmowane poprzez OBWE i Radę Bezpieczeństwa ONZ. Prócz przyczyniania się do wspólnej obrony opierając się na art. 5 traktatu północnoatlantyckiego i art. V zmodyfikowanego traktatu brukselskiego jednostki wojskowe Unii Zachodnioeuropejskiej mogły być od tego momentu używane do prowadzenia trzech rodzajów akcji: operacji humanitarnych i ratowniczych, operacji pokojowych typu peacekeeping i operacji wojskowych mających na celu opanowanie kryzysu, łącznie z operacjami przywracania pokoju (peacemaking). Opierając się na traktatu z Amsterdamu zadania te włączono do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Ta ostatnia miała posługiwać się Unią Zachodnioeuropejską w celu opracowywania i implementacji decyzji dotyczących zadań petersberskich. Na posiedzeniu w Helsinkach (1011 grudnia 1999) Porada Europejska podjęła jednak sporo decyzji sprzyjających postępowi umiejętności UE do militarnego i niemilitarnego opanowywania sytuacji kryzysowych w ramach wzmocnionej Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony i wnoszenia istotnego wkładu w utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Porada Europejska podkreśliła własne zdecydowanie, aby Unię uczynić zdolną do samodzielnego podjęcia decyzji i zareagowania na kryzys międzynarodowy w formie samodzielnie zainicjowanej i przeprowadzonej operacji wojskowej w sytuacjach, gdy NATO jako całość nie zamierza się angażować. Zobacz także siły szybkiego reagowania UE, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

Czym jest zadania petersberskie znaczenie w Słownik na Z .