elastyczności zasada co to jest
Co oznacza zasada elastyczności: Amsterdamskiego zasada, odpowiednio z którą państwa członkowskie.

Czy przydatne?

Czym jest zasada elastyczności

Definicja z ang. the principle of flexibility, z niem. das Prinzip der Flexibilität.

Definicja: wprowadzona na mocy Traktatu Amsterdamskiego zasada, odpowiednio z którą państwa członkowskie, wg własnego uznania, mogą się ściślej integrować pomiędzy sobą, pod warunkiem Iż między innymi nawiązanie bliższej współpracy ma na celu realizację celów UE i ochronę i działanie w jej interesie, dotyczy większości krajów członkowskich, nie narusza ich praw, kompetencji, zobowiązań i interesów, nie narusza acquis communautaire i jest otwarta dla pozostałych krajów członkowskich. W celu jej realizacji państwa mogą wykorzystywać instytucje, procedury i systemy określone w TWE. Odpowiednikiem stosowania tej zasady jest uczestnictwo w strefie euro, do której nie należą Ogromna Brytania, Szwecja i Dania

Czym jest zasada elastyczności znaczenie w Słownik na Z .