pomocniczości zasada co to jest
Co oznacza zasada pomocniczości: zasada subsydiarności. Słownik Pomocniczości Zasada definicja.

Czy przydatne?

Czym jest zasada pomocniczości

Definicja z ang. principle of subsidiarity, z niem. Subsidiaritätsprinzip.

Definicja: zasada subsydiarności

Czym jest zasada pomocniczości znaczenie w Słownik na Z .