altruizm co to jest
Leczenie Altruizm co to znaczy. Definicja dobro innych ludzi i stawianie ich dobra powyżej dobro.

Czy przydatne?

Definicja Altruizm

Co znaczy ALTRUIZM: (z łaciny alter – inny, drugi) – to bezinteresowna troska o dobro innych ludzi i stawianie ich dobra powyżej dobro swoje. Pociąga to za sobą pomaganie, które sprawcy nie tylko nie daje ?Xadnych zewnętrznych korzyści, lecz czasem naraża go na zagrożenie i utraty. Jak zauważa prof. John F. Dovidio, psycholog z Yale University, altruizm można zdefiniować w oparciu o dwa kryteria: po pierwsze, relacja wydatków do zysków; po drugie, uwzględniając motywację osoby niosącej pomoc. Socjobiologowie, ekonomiści i zwolennicy teorii gier z reguły skupiają się na analizie zysków i strat. Natomiast psychologowie społeczni regularnie uwzględniają motywację i definiują altruizm jako dobrowolne i zamierzone niesienie pomocy, gdy celem jest chęć poprawienia sytuacji innej osoby, przy braku egoistycznej motywacji. W rzeczywistości trudno to wykluczyć, są gdyż korzyści czysto wewnętrzne i niedające się zaobserwować, np. przyrost dobrego mniemania o sobie. Różne są motywy skłaniające nas do pomagania.Wg prof. Jane Piliavin, psychologa i socjologa, w wypadku kryzysowej (wypadek, dolegliwość) pomagamy ofiarom, aby uniknąć albo zredukować niemiłe emocje spowodowane widokiem cudzego nieszczęścia. Teoria doboru krewniaczego zakłada, Iż częściej pomagamy krewnym niż obcym, co pozwala nam propagować swoje geny, a im bliższy krewny, tym częstsza pomoc. Natomiast Robert Trivers, socjobiolog i antropolog, w teorii altruizmu wzajemnego przyjmuje, Iż pomagamy nie tylko krewnym, ale również innym osobnikom własnego gatunku, co jest zachowaniem dla nas korzystnym, jeżeli pomoc jest odwzajemniona. Pomaganie odwzajemniane jest powszechne w ludzkich społecznościach. Np. spółki nagradzające pracowników za powiększony wysiłek zyskują jeszcze większą ich lojalność i wydajność pracy. Symulacje komputerowe oparte na dylemacie więźnia doprowadziły do wniosku, Iż w populacjach istnieje większa skłonność do zachowań altruistycznych, gdy to są populacje małe, osiadłe, i gdy mechanizm dłużej ewoluował

Czym jest Altruizm znaczenie w Słownik na A .