imago co to jest
Leczenie Imago co to znaczy. Definicja poprzez Dana McAdamsa w jego koncepcji tożsamości.

Czy przydatne?

Definicja Imago

Co znaczy IMAGO: (z ?Xac. oznacza wizerunek, obraz) – definicja wprowadzone poprzez Dana McAdamsa w jego koncepcji tożsamości narracyjnej. Zakłada on, Iż mamy naturalną skłonność do myślenia narracyjnego i tworzenia opowieści o nas i naszym życiu. Tworzenie tych historii życia jest w istocie procesem formowania się tożsamości rozumianej jako opowieść, która ujmuje naszą przeszłość, teraźniejszość i przewidywaną przyszłość. Gdy opowiadamy własną historię, jesteśmy nie tylko jej autorem, lecz także jej bohaterem. McAdams ustala go jako imago, a więc wyidealizowaną personifikację własnego „ja”, będącą kluczowym bohaterem historii naszego życia. Tworzymy ją w momencie wczesnej dorosłości. Imago jest szersze i bardziej uwewnętrznione niż pełniona rola socjalna. Zazwyczaj w naszej opowieści o życiu występuje sporo postaci, kilka różnych imago. Jak pisze McAdams w książce The person: An integrated introduction to personality psychology: „Mogą one uosabiać to, kim uważasz, Iż jesteś obecnie, kim mógłbyś się stać w przyszłości, kim pragniesz być lub kim boisz się, Iż możesz się stać”. Odzwierciedlają nasze wartości i współtworzą tożsamość. Imago jako bohater historii może uosabiać pewne powtarzalne wzorce motywacyjne, określane jako temat. Dwa fundamentalne tematy dominujące w historiach życia to motyw siły i motyw intymności. Pierwszy wyraża się w dążeniu do autonomii, statusu, osiągnięć, kontroli nad sobą i innymi. Bohater podejmuje działania, których celem jest ekspansja, potwierdzanie, doskonalenie albo ochrona siebie; zaznacza swą odrębność, odpowiedzialność i panowanie nad sobą, otoczeniem i czasem. Takie nastawienie koreluje z ekstrawersją, dominacją, motywacją osiągnięć i władzy. Imago charakteryzowane poprzez motyw siły to: wojownik, podróżnik, mędrzec albo działacz. Drugi motyw – intymności – znajduje słowo w opowiadaniach o miłości, przyjaźni, dialogu, pomocy komuś i jedności z innymi ludźmi. Bohater współtworzy wspólnotę, dąży do nawiązania stosunku miłości i przyjaźni, do współdziałania, opieki, pomocy i dialogu z otoczeniem. Ta postawa łączy się z ugodowością i motywacją afiliacji. Imago powiązane z motywem intymności to: kochanek, przyjaciel, opiekun. Bohater, który realizuje oba motywy to: nauczyciel, doradca, rozjemca i doktor.  W opowieściach pojawia się także postać przeciwstawiająca się bohaterowi – a więc anty-imago. Osiągnięcie dojrzałej tożsamości wiąże się z pełną ekspresją poszczególnych imago i ich integracją

Czym jest Imago znaczenie w Słownik na I .