stypendium co to jest
Co to znaczy stypendium? Definicja stypendium zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się.

Czy przydatne?

Definicja stypendium

Definicja z ang. scholarship, z niem. Stipendium.

Co to znaczy STYPENDIUM stypendium zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauk., twórców i tak dalej wypłacana (poprzez określony czas, na pokrycie wydatków utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji i tak dalejstypendysta pobierający stypendium.Etym. - ?Xac. stipendium 'żołd; służba wojsk.; podatek; kara; zasiłek'; stips 'podarek; jałmużna'; -pendium od pendere 'ważyć; płacić'; por. appendix; dyspensa; ekspens; kompendium; suspensa

Czym jest stypendium znaczenie w Znaczenie S .