wirulencja co to jest
Co to znaczy wirulencja? Definicja wirulencja zjadliwość zarazka, umiejętność wywoływania chorób.

Czy przydatne?

Definicja wirulencja

Definicja z ang. virulence, z niem. Virulenz.

Co to znaczy WIRULENCJA wirulencja zjadliwość zarazka, umiejętność wywoływania chorób.wirus komputerowy program, który bez wiedzy i wbrew woli użytkownika przedostaje się do komputera i tam działa odpowiednio z zawartą w nim dyrektywą.wirusy biol. najmniejsze drobnoustroje, przesączalne poprzez filtry (nie przepuszczające bakterii), wywołujące dolegliwości roślin (dolegliwość mozaikowa tytoniu), zwierząt (pryszczyca, wścieklizna) i ludzi (ospa, grypa, zapalenie mózgu, żółta febra, dolegliwość Heinego-Medina i in.).Etym. - późn.z łaciny virulentia 'smród; zakażenie' z ?Xac. virus 'śluz; jad; smród'

Czym jest wirulencja znaczenie w Znaczenie W .