woluntaryzm co to jest
Co to znaczy woluntaryzm? Definicja woluntaryzm kierunek filoz., uważający wolę za gł. czynnik.

Czy przydatne?

Definicja woluntaryzm

Definicja z ang. voluntarism, z niem. Voluntarismus.

Co to znaczy WOLUNTARYZM woluntaryzm kierunek filoz., uważający wolę za gł. czynnik poznania, a nawet za istotę bytu; kierunek psychol., uważający akty woli za gł. i najtypowsze mechanizmy psych.Etym. - ?Xac. voluntas 'wola; życzenie; zamierzenie; wolna wola'; vol-, zobacz wolicjonalny; por. wolontariusz

Czym jest woluntaryzm znaczenie w Znaczenie W .