doskonalenie zawodowe co to jest
Co oznacza doskonalenie zawodowe młodzieży w Unii Europejskiej: regulowały działań UE w tym.

Czy przydatne?

Czym jest doskonalenie zawodowe młodzieży w Unii Europejskiej

Definicja z ang. vocational training of young people in the European Union, z niem. Berufsausbildung von jungen Menschen in der Europäischen Union.

Definicja: początkowo wspólnotowe akty prawne nie regulowały działań UE w tym zakresie, dopiero traktat z Maastricht (1993) określił, Iż Wspólnota realizuje politykę szkolenia zawodowego, respektując zarazem odpowiedzialność krajów członkowskich za treści i organizację tego szkolenia. Podejmowana poprzez Wspólnotę Europejską działalność ma na celu: ułatwienie dostosowania się do zmian w przemyśle, w szczególności poprzez kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie, podnoszenie poziomu szkolenia zawodowego początkowego i uzupełniającego, ułatwienie dostępu do kształcenia zawodowego i sprzyjanie zamianie nauczycieli i młodzieży, pobudzanie współpracy w zakresie kształcenia pomiędzy placówkami szkoleniowymi a przedsiębiorstwami, postęp zamiany informacji i doświadczeń w sprawach wspólnych dla mechanizmów kształcenia krajów członkowskich. Natomiast przyjęta na szczycie w Nicei (2000) Karta praw podstawowych UE potwierdza, Iż każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego. Działania w tym obszarze wykonywane są w pierwszej kolejności poprzez wspólnotowe programy edukacyjne, takie jak: Socrates, Leonardo da Vinci, Młodzież

Czym jest doskonalenie zawodowe znaczenie w Słownik na D .