narodowa rada integracji co to jest
Co oznacza Narodowa Rada Integracji Europejskiej: nr 20 Prezesa Porady Ministrów z 11 lutego 2002.

Czy przydatne?

Czym jest Narodowa Rada Integracji Europejskiej

Definicja z ang. The National Council for European Integration, z niem. Der Nationale Rat für europäische Integration.

Definicja: została utworzona na mocy zarządzenia nr 20 Prezesa Porady Ministrów z 11 lutego 2002 jako organ opiniodawczo-doradczy prezesa Porady Ministrów. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych i środowisk opiniodawczych i naukowych. Aktualnie NRIE liczy sześćdziesiąt osiem osób, funkcję jej przewodniczącego spełnia prezes Porady Ministrów, z kolei wiceprzewodniczącego sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej. W ramach NRIE działają środowiskowe porady konsultacyjne zajmujące się kwestiami: samorządu terytorialnego, środków masowego przekazu, środowisk gospodarczych, wiejskich, edukacji, młodzieży i organizacji pozarządowych. Kluczowym zadaniem NRIE jest opiniowanie procesu dochodzenia Polski do UE; wspieranie dialogu społecznego w tym zakresie i działania na rzecz społecznego porozumienia w kwestii strategii integracyjnej

Czym jest Narodowa Rada Integracji znaczenie w Słownik na N .