gospodarcza wspólnota co to jest
Co oznacza Europejska Wspólnota Gospodarcza: Community, EEC) ugrupowanie integracyjne powstałe.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Wspólnota Gospodarcza

Definicja z ang. European Economic Community, z niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.

Definicja: EWG (z angielskiego: European Economic Community, EEC) ugrupowanie integracyjne powstałe opierając się na traktatu rzymskiego podpisanego w 1957 poprzez: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy wspólnie z traktatem w kwestii utworzenia Euratomu. Od momentu wejścia w życie traktatu z Maastricht (1993) nazwa uległa zmianie na Wspólnotę Europejską, której sygnatariuszami jest aktualnie piętnaście krajów. Celem EWG było powstanie wspólnego rynku i stopniowe zbliżenie polityki gospodarczej państw członkowskich, popieranie harmonijnego rozwoju działań gospodarczych, stały i zrównoważony przyrost, powiększenie stabilności, zacieśnianie stosunków pomiędzy państwami członkowskimi. Realizowanie tych celów obejmowało: zniesienie we wzajemnym handlu opłat celnych, ustanowienie wspólnej taryfy celnej i polityki handlowej wobec krajów trzecich, eliminację barier w przepływie dóbr, usług, kapitału i osób pomiędzy państwami członkowskimi, ustanowienie wspólnej polityki rolnej i transportowej, powstanie procedur koordynujących politykę ekonomiczną krajów członkowskich, zbliżenie ustawodawstwa, utworzenie Europejskiego Funduszu Socjalnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Czym jest Europejska Wspólnota znaczenie w Słownik na E .