gospodarcza wspólnota co to jest
Co oznacza Europejska Wspólnota Gospodarcza: Community, EEC) ugrupowanie integracyjne powstałe.

Czy przydatne?

Czym jest Europejska Wspólnota Gospodarcza

Definicja z ang. European Economic Community, z niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft.

Definicja EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA: EWG (z angielskiego: European Economic Community, EEC) ugrupowanie integracyjne powstałe opierając się na traktatu rzymskiego podpisanego w 1957 poprzez: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy wspólnie z traktatem w kwestii utworzenia Euratomu. Od momentu wejścia w życie traktatu z Maastricht (1993) nazwa uległa zmianie na Wspólnotę Europejską, której sygnatariuszami jest aktualnie piętnaście krajów. Celem EWG było powstanie wspólnego rynku i stopniowe zbliżenie polityki gospodarczej państw członkowskich, popieranie harmonijnego rozwoju działań gospodarczych, stały i zrównoważony przyrost, powiększenie stabilności, zacieśnianie stosunków pomiędzy państwami członkowskimi. Realizowanie tych celów obejmowało: zniesienie we wzajemnym handlu opłat celnych, ustanowienie wspólnej taryfy celnej i polityki handlowej wobec krajów trzecich, eliminację barier w przepływie dóbr, usług, kapitału i osób pomiędzy państwami członkowskimi, ustanowienie wspólnej polityki rolnej i transportowej, powstanie procedur koordynujących politykę ekonomiczną krajów członkowskich, zbliżenie ustawodawstwa, utworzenie Europejskiego Funduszu Socjalnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Czym jest Europejska Wspólnota znaczenie w Słownik na E .

Co znaczy Europejskie Centrum Popierania Kształcenia Zawodowego:
Porównanie założone w 1975 z siedzibą w Tesalonikach w celu popierania współpracy pomiędzy krajami europejskimi w zakresie kształcenia zawodowego. Zobacz także polityka oświatowa europejska wspólnota gospodarcza co znaczy.
Krzyżówka EMU:
Dlaczego Unia Gospodarcza i Walutowa europejska wspólnota gospodarcza krzyżówka.
Co to jest Europejska Wspólnota Węgla I Stali:
Jak lepiej angielskiego: European Coal and Steel Community, ECSC) ugrupowanie integracyjne utworzone w 1952 opierając się na traktatu paryskiego (1951) poprzez Belgię, Holandię, Francję, RFN, Luksemburg i europejska wspólnota gospodarcza co to jest.
Słownik Europejski System Walutowy:
Kiedy European Monetary Mechanizm, EMS) utworzony w 1979 mechanizm obejmujący trzy przedmioty składowe: europejską jednostkę walutową ECU; system kursów walutowych ERM; mechanizm kredytowy. Celem jego europejska wspólnota gospodarcza słownik.
Czym jest Europejska Sieć Informacji O Rasizmie I Ksenofobii:
Od czego zależy RAXEN) stworzona i koordynowana poprzez Europejski Urząd Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii jako jedno z fundamentalnych narzędzi realizacji jego celu, jakim jest dostarczanie UE i krajom członkowskim europejska wspólnota gospodarcza czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: