harmonizacja podatków co to jest
Co oznacza harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich w Unii Europejskiej: terenie Wspólnoty.

Czy przydatne?

Czym jest harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich w Unii Europejskiej

Definicja z ang. harmonization of direct and indirect taxes in the European Union, z niem. Harmonisierung der direkten und indirekten Steuern in der Europäischen Union.

Definicja: obejmuje działania podejmowane na terenie Wspólnoty zmierzające do ujednolicenia mechanizmów podatkowych. Fundamentem działań jest chęć Wspólnoty do ograniczenia wszelkich form dyskryminacji, również poprzez podatki, które mogłyby powodować powstanie preferencyjnych warunków konkurencyjnych dla produktów krajowych względem produktów innych państw członkowskich ulokowanych na wspólnym rynku. Ponadto znaczące ujednolicenie podatków w szczególności VAT i akcyzy stało się kluczowym elementem w procesie budowy jednolitego rynku wewnętrznego. Mimo stopniowego zbliżania do siebie mechanizmów podatkowych poszczególnych krajów pełna h.p. na terenie Wspólnoty Europejskiej nie została osiągnięta. Wynika to z faktu, że sfera podatkowa stanowi newralgiczne pole oddziaływania polityki gospodarczej każdego z krajów członkowskich, przez wzgląd na czym pojawia się wyraźna dezaprobata całkowitego ograniczenia niezależności w kreowaniu polityki podatkowej. Harmonizacja na terenie Wspólnoty dotyczy w pierwszej kolejności podatków pośrednich podatku od wartości dodanej VAT (Value Added Tax) i podatku akcyzowego

Czym jest harmonizacja podatków znaczenie w Słownik na H .